3 ציורים, 3 נשים, 3 סיפורים של חיבור וריחוק מהמסורת באינטרפרטציה אישית המבוססת על אילתור ותנועה | עבודה מאת וואדג' מלקה